Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 24.2.2021

§ 21 Nuorisopalvelujen ja Itä-Suomen poliisilaitoksen yhteistyö Ankkuritoiminnassa

MliDno-2021-878

Valmistelija

  • Tarja Sinioja, nuorisopäällikkö, tarja.sinioja@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin poliisiasemalla aloitti vuonna 2017 toimintansa Ankkuriryhmä, jossa työskentelee tällä hetkellä neljä poliisia ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen sosiaalityöntekijä. Myös Essoten nuorisopsykiatristen palvelujen sairaanhoitaja on mukana toiminnassa 20 %:n työpanoksella. Ankkuritoiminnalla pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi mm. nuorten rikoskierteiden syntymiseen ja koulukiusaamiseen. Myös nuorten päihteiden käyttöön puuttuminen on keskeisellä sijalla Ankkuritoiminnassa.

Itä-Suomen poliisilaitos esittää, että Mikkelin kaupunki kohdentaisi Mikkelin poliisiasemalle nuorisotyöntekijän tehtävän. Nuorisotyöntekijä työskentelisi osana Ankkuriryhmää poliisien, sosiaalityöntekijän ja sairaanhoitajan työparina. Poliisilaitos tarjoaa nuorisotyöntekijälle työskentelytilat ja ryhmätyönohjauksen muiden Ankkuriryhmän työntekijöiden kanssa. Itä-Suomen poliisilaitoksen muilla poliisiasemilla työskentelee nuorisotyöntekijöitä seuraavasti: Kuopio 100 % työajalla, Iisalmi 100 % työajalla (toiminta 6 kunnan alueella yhteistoimintasopimuksella), Varkaus 50 % työajalla, Savonlinna 50 % työajalla ja Joensuu 100 % työajalla. Kokemukset Ankkurityöstä muualla Itä-Suomessa ovat olleet hyvin positiivisia ja erityisesti nuorisotyöntyöntekijän mukaantulo ryhmään on koettu erittäin tarpeelliseksi.

Ankkuriryhmän nuorisotyöntekijä työskentelee sekä päiväaikaan tehden työparityöskentelyä Ankkuriryhmän muiden työntekijöiden kanssa että iltaisin jalkautuen nuorten pariin. Työskentely nuoriso-ohjaajan kanssa on nuorelle vapaaehtoista.

Tällä hetkellä voimassa olevan Ankkuri-sopimuksen mukaan Mikkelin nuorisopalvelujen työntekijän työpanosta kohdennetaan Ankkuri-toimintaan neljä tuntia viikossa. Tässä yhteistyötehtävässä on toiminut etsivä nuorisotyöntekijä, lisäksi alueelliset nuoriso-ohjaajat ovat olleet yhteydessä Ankkuriryhmään omien asiakastilanteidensa vaatimien tarpeiden mukaan. Yhteistyötä on tehty myös tapahtumien ja jalkautuvan työn yhteydessä. On havaittu, että nämä toimet eivät ole riittäviä, vaan olisi tarpeen nimetä nuoriso-ohjaaja Ankkuriryhmään poliisien, sosiaalityöntekijän ja sairaanhoitajan rinnalle.

Otavan kirjasto-nuorisotilan lakkauttamisen vuoksi yhden nuoriso-ohjaajan työpanosta vapautuu siten, että työajasta voidaan siirtää kaksi viikkotyöpäivää Ankkuritoimintaan (16 h/viikko, 42 % työajasta). Työajan käyttäminen voi olla tarpeen mukaan joustavaa.

11.2.2021 pidettiin Mikkelin poliisilaitoksen kahden Ankkuriryhmän poliisin ja nuorisopalveluiden välinen neuvottelu Ankkuriryhmän täydentämisestä. Todettiin, että toiminta voidaan aloittaa maaliskuun aikana siten, että työhön osoitetaan yhden nuoriso-ohjaajan työpanosta noin 16 tuntia viikossa.

Nuorisopäällikkö kuuluu Itä-Suomen poliisilaitoksen alueelliseen Ankkuritoiminnan ohjausryhmään, joka vastaa Ankkuritoiminnan linjauksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää osoittaa Mikkelin poliisin Ankkuriryhmän toimintaan yhden nuoriso-ohjaajan työpanosta 16 viikkotuntia. Nuorisopäällikkö päivittää Ankkuritoiminnan sopimuksen tarvittavilta osin yhdessä Itä-Suomen poliisilaitoksen kanssa.

Tiedoksi

Itä-Suomen poliisilaitos, Mikkelin poliisilaitos