Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 24.2.2021

§ 19 Mikkelin kaupungin ja Jalkaväkimuseon säätiö sr:n kumppanuussopimus vuodelle 2021

MliDno-2021-871

Valmistelija

  • Matti Karttunen, museojohtaja, Matti.Karttunen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin ja Jalkaväkimuseon säätiö sr:n edustajat ovat laatineet kahdenkeskisen kumppanuussopimuksen yhteistyöstä vuodelle 2021. Kumppanuussopimuksella sovitaan Jalkaväkimuseon säätiön ylläpitämän Jalkaväkimuseon toiminnan tukemiseen liittyvästä yhteistyöstä.

Jalkaväen säätiö ja edelleen Jalkaväkimuseon säätiö on vuodesta 1982 ylläpitänyt Mikkelissä suomalaisen jalkaväen perinteitä ja historiaa taltioivaa ja esittelevää Jalkaväkimuseota. Jalkaväkimuseo muodostaa yhdessä Mikkelin kaupungin ylläpitämän Päämajamuseon ja Sodan ja rauhan keskus Muistin kanssa kiinnostavan sotahistoriallisen kokonaisuuden, joka houkuttelee historiasta, etenkin sotahistoriasta kiinnostuneita matkailijoita Mikkeliin.

Mikkelin kaupunki sitoutuu yhteistyöhön Jalkaväkimuseon säätiön kanssa kumppanuussopimuksella, jonka suuruusluokka/taso sovitaan valtuustokausittain ja jota tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

Nyt solmittava sopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

Liite: Mikkelin kaupungin ja Jalkaväkimuseon säätiön kumppanuussopimus vuodelle 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin kaupungin ja Jalkaväkimuseon säätiön kumppanuussopimuksen vuodelle 2021 sekä valtuuttaa kaupungin edustajat allekirjoittamaan sopimuksen.

Tiedoksi

Jalkaväkimuseon säätiö, talouspalvelut, museojohtaja