Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 24.2.2021

§ 20 KulttuuriKannustin 2021

MliDno-2020-2554

Valmistelija

  • Sirpa Pyrhönen, vs. kulttuuripäällikkö, sirpa.pyrhonen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin yleisissä kulttuuripalveluissa julistettiin haettavaksi 1.1. – 31.1.2021 välisenä aikana KulttuuriKannustin. Kannustimen avulla pyritään löytämään idea, hanke tai tapahtuma, joka kehittää kaupungin kulttuuria ja edistää taiteen saavutettavuutta. Idean tulee olla uudenlainen, hyvä ja toteuttamiskelpoinen ja kaupungin strategiaan nojaava. KulttuuriKannustimen tarkoituksena on avustaa uuden, innovatiivisen idean, kehittämiskohteen tai toimintatavan käyttöönottoa Mikkelin kaupungissa. Ytimenä on taiteen ja kulttuurin edistäminen sekä hakea yllätyksellisyyttä, kekseliäisyyttä ja rohkeasti uutta Mikkelin kulttuurin kentälle.

Hakijoiden tulee olla mikkeliläisiä, jonka lisäksi idea täytyy toteuttaa Mikkelissä. KulttuuriKannustimen hakijana voivat olla niin yksittäiset henkilöt, vapaamuotoiset työryhmät kuin rekisteröidyt yhdistykset. KulttuuriKannustimen tarkemmat hakuohjeet ja perusteet on vahvistettu kulttuuripalveluiden avustusohjeessa. KulttuuriKannustimen myöntää vuosittain hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta. Lautakunta voi myös halutessaan jättää KulttuuriKannustimen jakamatta. KulttuuriKannustinta haettiin Mikkelin kaupungin sähköisen asioinnin kautta.

Vuoden 2021 KulttuuriKannustin -hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 13 kappaletta. Lautakunnan jäsenet voivat tarvittaessa tutustua ennakkoon hakemuksiin kirjaamossa. KulttuuriKannustinta ovat hakeneet seuraavat henkilöt tai ryhmät:

*********: Moottorisahaveistotaidetta esittelevä kolmepäiväinen tapahtuma
2.- 4.7.2021 Olohuone Galleriassa Mikkelin Pitkäahossa. Tapahtumalla halutaan tuoda esiin jo hiukan unohtunutta veistotaidetta ja omalta osaltaan edistää maaseutumatkailua sekä erityisesti Mikkelin maaseudun kulttuuria sekä samalla tuoda esille alueen paikallishistoriaa, sillä tapahtuma järjestetään vanhassa kyläkoulukiinteistössä. Veistäjänä toimii nuori paikallinen moottorisahataiteilija. Tapahtuman päätteeksi teoksia huutokaupataan ja huutokaupan tuotoista puolet lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Lahjoituskohde sovitaan myöhemmin, mutta se tulee liittymään nuorisotyöhön. Tapahtuman kohderyhmänä on kaikki taiteesta kiinnostuneet, tapahtuma on ilmainen ja kaikille avoin. Tapahtuma kannustaa hyvään elämään, niin kulttuurin pariin kuin liikkumaan pyöräillen, galleria sijaitsee merkityn pyöräilyreitin varrella.

*********: Satamapaviljonki soi, yhteislaulutapahtumat satamakahvilan uuteen satamapaviljonkiin. Ihmiset pääsevät maksutta osallistumaan yhteislauluun matalalla kynnyksellä, puitteinaan iso näyttö, laadukkaat karaoketaustat, hyvä äänentoisto ja kaunis Saimaa. Kohderyhmänä kaikki laulamisesta innostuneet mikkeliläiset. Lisää hyvinvointia, sillä laulaminen on voimauttavaa, yhdistävää, rentouttavaa ja terapeuttista.

*********: KykyKirmaus-tapahtuma, jossa paikalliset yrittäjät valitsevat nuoren taitajan omaksi kummikseen. Tapahtuma kohdistuu Mikkelin alueen oppilaitoksiin ja alueen yrityksiin. Esikarsintojen jälkeen loppukilpailu pidetään vuoden lopulla ja siellä tapahtuman tuomaristossa istuvat yritysten edustajat saavat omilla palopuheillaan houkutella esiintyjän omaan talliinsa tarjoamalla sekä yhteistyötä että taloudellista tukea. Tapahtuma nostaa uusia kulttuurin tekijöitä esiin ja yritysten tuki auttaa heitä kehittymään taidoissaan. Talent-kummiuden kesto ja tuen suuruus sovitaan osapuolten kanssa kahden kesken. Etsitään ilmaisuvoimaisia, taiteellisia nuoria, jotka yhdessä alueen yrittäjien kanssa nostavat Mikkelin mainetta innovatiivisena, osaavana ja nuorekkaana kaupunkina. Kulttuurin merkitys ja arvostus nostetaan samalle tasolle liikuntaharrastusten kanssa.

Etelä-Savo Pride Ry: Osallistava taidetempaus Mikkeli Pride piknikin yhteydessä. Tavoitteena tuoda yhdenvertaisuusteemoja esille taiteen keinoin. Pride Piknikin yhteydessä on tarkoitus järjestää taidetempaus, jossa tuotetaan työpajatyyppisesti sana-, kuva- ja esittävää taidetta. Tempauksen yhteydessä on myös sateenkaarevien vertaisryhmien taidenäyttely. Kohderyhmänä kaiken ikäiset mikkeliläiset. Edistää yhteisöllisyyttä, käsitellään yhdenvertaisuutta ja eriarvoisuutta lisääviä tekijöitä taiteen keinoin. Pyrkimyksenä mahdollistaa osallisuuskokemuksia taiteen kautta ja innostaa aktiiviseen kuntalaisuuteen.

*********: Kesätaide, maalaustapahtumien järjestäminen ulkotiloissa Mikkelin satamassa, Mikkelipuistossa ja Kenkäverossa. Viime kesän kokeilun perusteella kesälle 2021 on suunnitteilla useita tapahtumia, joissa on tarkoitus maalata ja piirtää maisemia ulkona. Kohderyhmänä kaikki kiinnostuneet 8-70 -vuotiaat, kerralla tapahtumassa voi olla 15-20 osallistujaa. Osallistujat saavat paikan päällä käyttöönsä materiaalit, maalaustelineen ja tuolin. Luonnossa maalaaminen ja piirtäminen lisää hyvinvointia, lisäksi tarkoituksena on maalata ja tutkia ympäristöä, Mikkelin maisemia ja arkkitehtuuria.

Mikkelangelot ry: Tuoda kaupunkia tutuksi taiteen keinoin. Tarkoituksena aktivoida ja osallistaa ihmisiä toteuttamaan itseään kuvataiteen keinoin. Kohderyhmänä kaikenikäiset. Projektissa muodostetaan ryhmiä, joiden kanssa jalkaudutaan tekemään taidetta kaupunkialueella (Likolammen ympäristö, Mikkelin satama-alue ja Mikkelipuisto/Kaihunlammen ympäristö). Tarkoituksena on luoda mahdollisuus kokeilla taiteen tekemistä tarjoamalla välineet ja tarvittaessa ohjausta. Valmistuneiden töiden näyttely tapahtuu torilla.

Mikkelin Marjukat ry: Kuorokonsertin taltiointi ja videointi. Ideana on tuottaa videokonsertti, mitä voisi näyttää vanhuksille ja muillekin ryhmille, esimerkiksi keskussairaalassa. Yhteislaulut onnistuisivat myös videon välityksellä, kuoron toimiessa esilaulajina ja yhteislaulujen sanat voisi heijastaa valkokankaalle tai näytölle. Kohderyhmänä vanhukset hoitolaitoksissa ja kotihoidossa olevat, jos heillä on tarvittavat yhteydet. Lisää yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia. Lisäksi toivotaan, että kaupunki tarjoaa tilat videon tekoon.

Teatteriravintola ILO: Teatteriravintola ILO goes Movie! Tarkoituksena järjestää elokuvailtoja, joissa katsojat istuisivat sohvilla ja nojatuoleissa ja saisivat samalla nauttia elokuvan lomassa kuplivaa ja syödä tapaksia. Elokuvat olisivat sing together -tyyppisiä, jolloin asiakas saa halutessaan laulaa ja tanssia mukana. Nautitaan kulttuurista: Mielenterveydelle oiva lääke päästä laulamaan, tanssimaan ja nauttimaan elokuvasta hyvän ruoan ja juoman parissa. Kohderyhmäsuosituksena yli 18-vuotiaat. Idea virkistää kaupungin kulttuurigenreä, edistää kulttuuritarjontaa ja edesauttaa ihmisten hyvinvointia. Toteutus alkaisi koronarajoitukset huomioiden jo huhtikuussa.

*********: Puistokulttuuria ja kansanperinnettä, Otavan vanhan koulutilan, entisen Liukkolan kartanon, nykyisen Valkean talon puistoon toteutettava puiston tutustumisreitti, jossa lainattavan opasvihkosen avulla voi tutustua puistoon ja paikan historiaan omatoimisesti tai pienissä ryhmissä. Toteutettavasta opasvihkosesta tehdään myös ladattava nettiversio. Reitin varteen toteutetaan elämyksellinen puistoteatterikokonaisuus, jossa puiden henget ja hengettäret esittävät kansanperinteestä löytyviä myyttisiä tarinoita, loitsuja ja uskomuksia valituista kohdepuista. Tehdään näkyväksi alueen kulttuurihistoriaa ja suomalaista kansanperinnettä.

Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry: Mikkelin kaupunginorkesterin piknik-konsertit Kirkkopuistossa kesällä 2021, huonolla säällä Stellan tähtitorilla. Viime kesänä toteutetun Mikkelin kaupunginorkesterin puistokonsertin jatkoksi on kesällä 2021 tarkoitus järjestää kolme ilmaista konserttia, joihin kutsutaan solisteiksi paikallisia taiteilijoita. Konsertit osallistuttavat kaupunkilaiset kokemaan kulttuurielämyksiä ja ilmaiset konsertit mahdollistavat, että kaikilla on mahdollisuus kuulla kaupunginorkesteria edes muutaman kerran vuodessa.

Kauriansalmen kylät ry: Käkipuiston suunnittelu Mikkelin Suomenniemelle. Suomenniemen vaakunalinnun (käki) nimeä kantavan lintuaiheisen taidepuiston suunnittelu ja perustaminen. Käkipuistosta oheispalveluineen tulisi aikanaan merkittävä matkailukohde. Kohderyhmänä ovat kaikki taiteesta ja linnuista kiinnostuneet, he voisivat tuoda lintuaiheisia taideteoksia puistoon esille. Projekti tukee kaupungin kulttuuria ja matkailua, asukkaiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Perustettava suunnittelutyöryhmä tekee toteuttamissuunnitelman siten, että maankäyttöön liittyvät asiat voitaisiin aloittaa vuoden 2022 alussa ja puiston rakentaminen vuoden 2022 toukokuussa.

*********: Pitkäaikaistyöttömille kuntouttavan työtoiminnan uusi muoto, joka pitää sisällään matalan kynnyksen työpajajaksoja. Työpajatoiminnan tavoitteena on toteuttaa esittävää taidetta, esitysten pääelementtinä on rytmi. Pääkohderyhmänä on yli 25-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät. Projekti edistää kulttuurista saavutettavuutta ja tasa-arvoa. Työtavat noudattavat kestävän kehityksen periaatteita, instrumentteina käytetään romua, jota hankitaan mm. kierrätyskeskuksesta. Mikkelin kaupungin tehtäväksi on hakemuksessa suunniteltu markkinointia, tilojen tarjoaminen ja palkanmaksu. Tavoitteena on laajentaa kulttuurin saavutettavuutta ja kohentaa pitkäaikaistyöttömien työkykyä kannustavassa ilmapiirissä.

*********: Saunalautta Urpolanlammelle. Kohderyhmänä rantaelämää viettävät kaupunkilaiset ja turistit sekä erilaiset ryhmät. Edistää hyvää elämää kaikkien käytössä olevana laiturina, auringonottopaikkana ja elämyssaunana vauvasta vaariin sekä monipuolistaa luontokeskuksen tarjontaa ja edistää matkailua. Saunalautalla olisi lisäarvoa myös Urpolan kartanoa vuokraaville. Saunatilojen lisäksi suunnitelmassa on laaja grilliterassialue, joka olisi vapaa ja lukitsematon kaikkien käyttöön ei-vuokratunteina. Saunalautan vuokraukseen hinnasto ja varausmahdollisuus esim. sovelluksen kautta. Saunalautta tukee kaupungin matkailua ja tarjoaa luonto-, vesielämä- ja saunakulttuuria, lisäksi pukuhuonetuvassa olisi vaihtuva taidenäyttely.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta vahvistaa KulttuuriKannustimen euromäärän sekä päättää vuoden 2021 KulttuuriKannustimen saajan.

Tiedoksi

Hakijat, kulttuuripäällikkö, toimistosihteeri Tuukkanen