Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 24.2.2021

§ 22 Kaupunginorkesterin haku uuteen VOS-järjestelmään ja toimintasuunnitelma 2022-2027

MliDno-2021-916

Valmistelija

  • Jaakko Antila, intendentti, jaakko.antila@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Esittävän taiteen valtionosuusuudistus astuu voimaan vuoden 2022 alusta. Uusi laki koskee kaikkia esittävän taiteen muotoja ml. lukien orkesterit. Uusi laki velvoittaa kaikkia esittävän toimijoita hakemaan uudelleen VOS-järjestelmän piiriin. Uusi VOS-laki pitää valtionosuudet pääasiassa ennallaan. Aiemmin OKM:n myöntämät harkinnanvaraiset avustukset toimijoille on uudessa laissa sisällytetty valtionsuuksiin korotettuina valtionosuuksina, joita hakijoiden tulee hakea erikseen. Hakuaika VOS-järjestelmään päättyi 15.2.2021 ja Mikkelin kaupunginorkesteri on toimittanut hakemuksensa ajallaan. Hakemuksen liitteeksi 31.3.2021 mennessä toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma vuosille 2022-27. Toimintasuunnitelma on toimitettu lautakunnan jäsenille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvivoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy Mikkelin kaupunginorkesterin toimintasuunnitelman vuosille 2022-2027.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginorkesterin intendentti, sivistysjohtaja