Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 24.2.2021

§ 23 Irtaimen investointimääräraha 2021/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2021-250

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut talousarviossa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiselle toiminnalle irtaimen investointimäärärahaa vuodelle 2021 175 000 euroa. Määräraha jakaantuu tulosalueille seuraavasti:

  • kirjastopalvelut: Ristiinan kirjaston kalustohankinnat 50 000 euroa
  • museopalvelut: Kookos-kokoelmanhallintaohjelman osarahoitus 15 000 euroa (osa rahoituksesta on varattu tietohallinnon kehittämishankkeisiin)
  • nuorisopalvelut: Ristiinan nuorisotilojen kalusteet 15 000 euroa
  • liikuntapalvelut: koneet ja liikuntakalusteet 95 000 euroa.


Oheisena tulosalueiden investointimäärärahaesitykset 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää irtaimen investointimäärärahan 175 000 euroa jaon tulosalueille edellä esitetyn mukaisesti.

Tiedoksi

museopalvelut/Karttunen, kirjastopalvelut/Stavén, nuorisopalvelut/Sinioja, liikuntapalvelut/Juhola, talouspalvelut/Hurmalainen