Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Talousarvio vuonna 2021 ja toimintasuunnitelma 2021 - 2025/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2020-1587

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tulosaluejohtajat esittelevät kokouksessa oman tulosalueensa talousarvio 2021
-valmistelutilanteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.