Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Muut asiat

Päätös

Merkittiin, että kirjastopäällikön virkaan oli 5 hakijaa ja liikuntapäällikön virkaan oli  23 hakijaa. Haastattelut alkavat ensi viikolla ja asiat tuodaan lautakunnan käsittelyyn 14.10.2020.

Merkittiin, että lautakunnan kokouksia pidetään syksyn ja kevään aikana tulosalueiden kohteissa, jos koronatilanne niin sallii. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.