Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Kuntoportaiden rakentaminen Kalevankankaalle syksyllä 2020

MliDno-2020-1195

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Sinioja, nuorisopäällikkö, tarja.sinioja@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston vuodelle 2020 hyväksymän talousarvion investointiosassa liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus -menokohdalle on osoitettu 100 000 €.  Liikunta- ja nuorisopalvelut tuo vuosittain määrärahan käyttösuunnitelman lautakunnan arvioitavaksi.

Liikuntapaikkojen korjaustarpeeseen nähden raha on pieni ja vuosittain on tehtävä tarkkaa priorisointia, mitä kohteita voidaan listalle nostaa.

Liikuntapalvelut on esittänyt perinteisesti osaa määrärahasta ulkoilureittien ja kenttien kunnostukseen, jota tuleekin tehdä vuosittain eri kohteissa. Liikuntapaikkojen korjausmäärärahalla tulisi kyetä kunnostamaan useita kohteita. Mahdolliset isommat kenttäkohteet viedään investointiohjelmaan erillisinä hankkeina.

Suunnitelma ja esitys liikuntapaikkojen rakentamis- ja korjausmäärärahan kohteiksi 2020:

  1. Rantakylän viiden kilometrin ulkoilureitin oikaisun pohjatyö sekä valaistus 20 000 €
  2. Kalevankankaan kuntoportaat 30 000 € (huom. Lähi-Tapiola -yhteistyö)
  3. Ulkoilureittien ja kenttien peruskunnostus (Urpolan reitti, Tuppuralan jääkiekkokaukalon maapohja) 20 000 €, 
  4. Ulkoilureittien ja kenttien valojen korjaukset 15 000 €
  5. Urpolan liikunta-alueen suoja-aita 15 000 €

yhteensä 100 000€

Kohteiden kustannukset ovat arvioita, jotka voivat tarkemman kustannuslaskelman jälkeen muuttua. Vuoden aikana on tarkempien kustannusten selvittyä arvioitava, mitkä kohteet voidaan toteuttaa määrärahaa ylittämättä tämän vuoden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liikunta- ja nuorisopalveluiden suunnitelman 100 000 euron suuruisen liikuntapaikkojen rakentamis- ja korjausmäärärahan käytölle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käsitteli §:t 53 ja 54 samanaikaisesti.

Valmistelija

  • Tiina Juhola, vt. liikuntapäällikkö, tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kantakaupungin alueelle on toivottu kuntoportaita jo useamman vuoden ajan. Vuonna 2017 valtuustoaloitteessa ehdotettiin kuntoportaiden rakentamista Mikkeliin. Liikunta- ja nuorisopalvelut antoi tähän vastineen, jossa ehdotettiin soveltuvaksi paikaksi Kalevankangasta, missä portaat olisivat luontaisesti ulkoilureittien varrella ja palvelisivat eri tasoisia ja ikäisiä liikkujia, mutta myös Kalevankankaan liikuntatiloissa harjoittelevia eri lajien urheilijoita. Paikaksi soveltuisi vanha hyppyrimäen monttu, lähellä Tampinkosken siltaa, jonne on lyhyehkö matka sekä ulkoilureittien lähtöpaikoilta Raviradantieltä ja vanhan Kalevankankaan koulun suunnasta että jäähalleilta, Saimaa Stadiumilta ja kuplahallilta. Paikalla on valmiiksi jyrkähkö avoin rinne. Lisäksi mahdollinen valaistus olisi vedettävissä ulkoilureitiltä parin pylväsmitan päästä. Tarkoitus olisi tehdä riittävän leveät, turvalliset ja kestävät portaat, joilla olisi vain vähäinen huoltotarve vuosien käytön jälkeenkin. Näin saadaan jatkuvaan käyttöön riittävän laadukkaat ja materiaaliltaan kestävät portaat. Tämä suunnitelma hyväksyttiin 2018. Kustannussyistä toteutus on kuitenkin siirtynyt.  

LähiTapiola Savo-Karjalan hallitus päätti 31.8.2020 tukea kuntoportaiden rakentamista 20 000 eurolla. Kuntoportaisiin on varattu lautakunnan päätöksen mukaisesti liikuntapaikkojen rakentamis- ja korjausmäärärahoista 30 000 euroa, mutta jotta tuki pystytään ottamaan vastaan ja rakentamaan sekä valtuustoaloitteena että Liikkuva Mikkeli 2030 kuntalaiskyselyssä toivotut suunnitellun kaltaiset kuntoportaat Mikkeliin, tarvitaan kustannusten kattamiseksi vielä noin 20 000 euroa.

Liikuntapalvelut ehdottaa, että kuntoportaat toteutetaan yhteistyössä Lähi-Tapiola Savo-Karjalan kanssa ja puuttuva 20 000 euroa otetaan ulkoilureittien ja kenttien peruskunnostukseen tarkoitetusta rahasta (osa reittien kunnostuksista ja Tuppuralan jääkiekkokaukalon maapohja) sekä Urpolan liikunta-alueen suoja-aidan korjauksesta.  

Lopulliset kustannukset tarkentuvat, kun kilpailutus on tehty. Kuntoportaat on tarkoitus rakennuttaa vuoden 2020 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että puuttuva 20 000 euroa kuntoportaiden rakentamista varten otetaan ulkoilureittien ja kenttien peruskunnostukseen tarkoitetusta rahasta sekä Urpolan liikunta-alueen suoja-aidan korjauksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Siekkinen, Pekka Turunen, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.