Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

Kuvaus

Kaupunginhallitus
§ 283/14.9.2020 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 26.8.2020 tekemiin päätöksiin.

Kirjastopäällikkö
Muut päätökset:
§ 2 Mikkelin seutukirjaston aukioloajat 14.9. - 31.12.2020 ja liikkuvien kirjastopalveluiden syyskauden 2020 aikataulu, 01.09.2020

Vanhusneuvoston kannanotto palveluista, tiedonsaannista ja arjen toimivuudesta poikkeusolojen aikana ikäihmisen näkökulmasta 20.8.2020/§ 30:
Vanhusneuvosto toteaa, että ikäihmisten näkökulmasta palvelut ovat toimineet poikkeusoloissa hyvin ja uusia toimintamalleja on osattu ottaa käyttöön. Yhteydenotto puhelimella yli 70 -vuotiaille on koettu hyväksi. Tosin soittoja olisi voinut olla useampikin. Osalle ei ole soittoa tullut. Yhteydenpitoa on ollut myös yhdistysten jäsenistön toimesta yksinäisiin ikäihmisiin. Vapaaehtoistoiminta on aktivoitunut, erityisesti asiointiapua on kysytty. Essoten Ensineuvo on toiminut hyvin. Rajoitusten ollessa tiukimmillaan riskiryhmäläisten laboratoriokokeet otettiin kevään aikana kotikäynneillä. Seurakunnalla kotikäynnit ovat muuttuneet etätoiminnaksi, puhelinyhteydenpitoon seurakuntalaisiin. Seurakunta on osallistunut hävikkiruoan jakeluun perheille. Kauppojen riskiryhmille tarjoama asiointiaika aamulla on ollut hyvin ruuhkainen. Monet ovat hyödyntäneet kauppojen ja apteekkien keräilypalvelua. Tiedottaminen koronatilanteessa on ollut epätarkkaa, kuten eristäytymisestä koteihin, maskiohjeistus jne. Ohjeiden kaivataan olevan selkeitä, yksiselitteisiä ja tiedottamisen tulevan yhtä kanavaa pitkin.Vanhusneuvosto esittää, että maskien käytöstä saadaan yksielitteinen ja selkeä ohjeistus. Tulevaisuudesta ollaan huolissaan. Osataanko jatkaa suojatoimia ja ottaa ne riittävän vakavasti.

Vanhusneuvoston valmistelussa olevat asiat 20.8.2020/§ 33:
- päätös Riksapyöräily on aloitettu yhdellä Lionsien lahjoittamalla pyörällä kesän aikana. Perintövaroista haetaan rahoitusta ensi kevään aikana hankittavaksi yksi riksapyörä lisää.
- Liukuesteiden hankinta toteutetaan tänä syksynä. Perintövaroista haetaan rahoitus.
- Hyvinvointikone
Jokainen vanhusneuvoston edustaja kartoittaa omalla alueella palautelaatikolle paikan ja on itse yhteyshenkilö alueellaan välittämään ikäihmisten palautetta tai näkemyksiä vanhusneuvostolle käsittelyyn. Yhteyspalvelupisteet ovat luontaisia paikkoja palautelaatikoille. Essoten Omatorille tulee palautelaatikko. Myös Essoten Olkapisteelle ja lähikauppoihin esitetään  palautelaatikkoja. Palautelaatikoiden sijoittelusta tiedotetaan laajasti median kautta.

Palautetta on hyvä voida antaa kaupungin ja Essoten sivuilla suoraan.
- Vanhusneuvoston yhteistyö esim. vierailu Kouvolaan perutaan tältä syksyltä koronatilanteessa.
- Eläkeläisten hyvinvoinnin turvaaminen
Eläkeläisten hyvinvoinnin  turvaamiseksi esitetyt toimenpiteet ehdotetaan liikkumisen osalta Liikkuva Mikkeli 2030- ohjelmaan. Kutsutaan vt. liikuntapäällikkö Tiina Juhola esittelemään Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelmaa vanhusneuvostolle ja käydään yhteinen vuoropuhelu vanhusneuvoston ja liikuntapäällikön kesken. Toteutetaan kysely yhdistyksille ja seurakunnalle, mitä toimintaa heillä on eläkeläisille ja onko heillä tukitoimia ennen eläköitymistä. Eri paikoissa tarjonta ja edut ikäihmiset huomioiden.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.