Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kirjastopäällikkö
Henkilöstöpäätökset:
§ 2 Vakanssimuutokset alaken 1.1.2021, Tuija Paasonen, Noora Tähtinen, Paula Vahvaselkä, 06.04.2021

Nuorisopäällikkö
§ 4 Päätös etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamisesta vakinaiseen työsuhteeseen, 01.04.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.