Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Uuden aluejohtokunnan vaalin valmistelu ja toimenpiteet - Haukivuoren aluejohtokunta

MliDno-2021-1159

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnan jäsenet valitaan uudelle toimintakaudelle samalla hyväksi havaitulla menettelyllä kuin edellisten kuntavaalien jälkeen. Ehdokasasettelua ei ole, vaan asukkaat arvioivat itse, ketkä sopivat parhaiten työskentelemään aktiivisessa aluejohtokunnassa. Kaupungin uudistettavaan hallintosääntöön on tehty esitys, jonka mukaan aluejohtokunnan henkilökohtaisista varajäsenistä luovutaan ja aluejohtokuntaan valitaan seitsemän varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä, joista yksi varsinainen ja yksi varajäsen edustaisivat Haukivuoren vapaa-ajan asukkaita. Jos ehdotukset uuteen hallintosääntöön hyväksytään, valitaan jäsenet aluejohtokunnan tekemän esityksen mukaisesti.

Valintamenettely on vastaava kuin edellisellä kerralla.

Vaalitapa ja paikat: Haukivuoren paikallis- ja vapaa-ajanasukkaat voivat itse äänestää sopivaksi katsomaansa henkilöä aluejohtokunnan jäseneksi.

 1. Sähköinen ehdotus voidaan tehdä internet-osoitteessa: www.haukivuori.fi/AJK-vaalit
 2. Ehdotuksia voidaan tehdä myös seuraavissa paikoissa oleviin palautelaatikoihin: kirjasto/yhteispalvelupiste, S-market, Wanha Osula, SuPa (auto- ja venetarvike Hannula)).
 3. Ehdotuksia voidaan esittää myös kirjaston asiointipisteeseen toimitetulla kirjeellä
   

Äänestys suoritetaan erillislomakkeella, jossa on selkeästi Haukivuori-logo, aluejohtokuntavaalit, vaaliaika, nimiehdotus tai -ehdotukset, mahdollinen ehdokkaiden tarkennus: henkilön puhelinnumero, kylä, lempinimi ym. tunnistusta varten ja esittäjän nimi. Myös anonyyminä voi äänestää.

Vaaliaktiivisuuden lisäämiseksi arvotaan nimensä julkaisseiden kesken kolme Kyyvesi-kirjaa ja kolme pizzaa Harjun Helmeen.

Ehdokkaan soveltuvuus: vähintään 18 v. Lähidemokratian laajentamiseksi mahdollisia uusia kaupunginvaltuuston jäseniä ei valita aluejohtokuntaan vaalin mahdollisesta äänimäärästä huolimatta.

Aineiston valmistus, ilmoittelu ja asioiden julkistus:

 1. Vaaliaineiston teko suoritetaan Haumedian kanssa v. 2017 mallin mukaisesti.
   
 2. Vaalien informointi suoritetaan Haukivuoren Seutu -lehdissä ja erillisissä vaaleja informoivissa julisteissa.
   
 3. Sähköisen äänestyksen organisoi Minna Saloviin: www.haukivuori.fi/ajkvaalit.
   
 4. Kirjeitse äänestäminen suoritetaan: kirjasto/asioinpiste, Keskustie 52, 51600, merkillä  ”ajk-vaalit”. Nimilistalomakkeita tehdään viidelle (5) paikallis- ja kahdelle vapaa-ajanasukasäänelle. Esittäjän nimi toivotaan, mutta voi äänestää myös anonyyminä.
   
 5. Lukolliset postilaatikot tilataan Wanhasta Osulasta. Haumedia vuoraa laatikot ohjeiden mukaisilla teksteillä. Minna Saloviin ja Leo Laukkanen hoitavat lukollisten laatikoiden ja aineiston laiton yllä oleviin äänestyspaikkoihin sekä poiston äänten laskijoille. Postilaatikoiden lukkojen avaimet säilytetään kirjaston yhteispalvelupisteessä.
   
 6. Vaaliaika on 31.5.2021 – 18.6.2021 klo 15.00 saakka. Vaalitoimikunta: Ajk:n puheenjohtaja, ajk:n jäsen Minna Saloviin,  ********* ja Jaana Lahikainen, joista Saloviin,  ********* ja Lahikainen suorittavat äänten laskemisen ja listauksen äänimäärän mukaisesti. Listaan lisätään myös henkilöiden puhelinnumero. Vaalitoimikunta suorittaa äänimäärälistan mukaisesti suostumiskyselyn ajk:n varsinaiseksi ja varajäseneksi. Vaalitoimikunnan jäsenille maksetaan suoritetusta työajasta aluejohtokunnan kokouspalkkio.
   
 7. Nykyinen aluejohtokunnan puheenjohtaja ja aluejohtokunnan edustajat kutsuvat valitun uuden aluejohtokunnan ja varajäsenet tutustumis- ja perehdyttämistilaisuuteen. Samassa tilaisuudessa suoritetaan myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta uuden aluejohtokunnan kesken ja tulos esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta hyväksyy aluejohtokunnan vaalin toteutuksen ja toteutustoimenpiteet edellä esitetyllä tavalla. Aluejohtokunta esittää toisaalla vaaliin liittyviä muutoksia kaupungin uuteen hallintosääntöön. Jos muutoksia ei sisällytetä uuteen hallintosääntöön, toimitaan vaalissa vaaliaikana voimassaolevan hallintosäännön mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Mikko Pöyhönen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Kansalaisopiston rehtori

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.