Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Tilapäisen puheenjohtajan valinta (lisäpykälä)

MliDno-2017-1223

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat ilmoittaneet lautakunnan 21.4.2021 pidettävän kokouksen esityslistan lähettämisen jälkeen, että he ovat estyneitä osallistumaan kokoukseen.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön IV osan 15 luvun 144 §:n mukaisesti kokousta tai asian käsittelyä varten valitaan tilapäinen puheenjohtaja, jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsee tilapäisen puheenjohtajan 21.4.2021 pidettävään kokoukseensa.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsi kokouksen 21.4.2021 tilapäiseksi puheenjohtajaksi Jari Sihvosen.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.