Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Talouden seuranta 3/2021, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2021-1166

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vuoden ensimmäinen laaja talouden seuranta 3/2021 on valmistelilla (kirjanpito 31.3.2021-tilanteesta suljetaan 15.4.2021). Tulosalue-esimiehet tekevät tiliryhmäkohtaiset toteuma-analyysit (kehitys ja ennuste vuoden loppuun) ja näiden pohjalta tehdään johdon analyysi.

Koronapandemian aiheuttamat tekijät alkoivat viime vuoden maaliskuun puolessa välissä. Edelleen näistä johtuvat varotoimenpiteet ovat aiheuttaneet merkittäviä muutoksia talousarvion tuloihin ja menoihin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousseuranta 3/2021 jaetaan ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.