Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Suomen museoliiton 98. vuosikokous ja valtakunnalliset museopäivät 26.-27.5.2021 Turussa - Suomen Museoliitto

MliDno-2021-1285

Valmistelija

  • Matti Karttunen, museojohtaja, Matti.Karttunen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 98. vuosikokous järjestetään 26.-27.5 2021 Turussa virtuaalitapahtumana Turun kaupunginteatterista. Mikäli koronarajoitukset sallivat avataan myöhemmin ilmoittautuminen myös paikan päällä osallistumiselle. Museopäivien teemana on Tarinat ja tunteet. Museopäivät ja vuosikokous järjestetään virtuaalitapahtumana Liveto-alustalla. Ilmoittautuminen museopäiville päättyy 17.5.2021 ja ilmoittautuminen vuosikokoukseen päättyy 10.5.2021.

Vuosikokoukseen kutsutaan osallistumaan liittojäsenet edustajiensa välityksellä sekä kannattavat jäsenet ja kunniajäsenet. Jäsenten äänioikeudesta on määrätty sääntöjen 11 §:ssä. Muutoin on voimassa mitä yhdistyslaissa on säädetty.

Mikkelin kaupunki on Suomen museoliiton I luokan jäsen, joka saa lähettää vuosikokoukseen kolme äänivaltaista edustajaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsee edustajat Valtakunnallisille museopäiville ja Suomen museoliiton 98. vuosikokoukseen, joka järjestetään virtuaalitapahtumana Turun kaupunginteatterista 27.5.2021. Vuosikokousedustajat osallistuvat kokoukseen verkossa Liveto-alustalla. Mikäli koronarajoituksen sen sallivat, avataan myöhemmin ilmoittautuminen myös paikan päällä osallistumiselle. Vuosikokoukseen osallistuminen verkossa edellyttää toimivaa verkkoyhteyttä sekä tietokonetta tai mobiililaitetta.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimesi Valtakunnallisille museopäiville ja Suomen museoliiton 98. vuosikokoukseen edustajaksi museojohtaja Matti Karttusen sekä 2 äänioikeutettua edustajaa museolta.

Tiedoksi

Valitut kokousedustajat, museojohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.