Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Liikkuva Mikkeli 2030 –suunta-asiakirja

MliDno-2019-1781

Valmistelija

  • Tiina Juhola, liikuntapäällikkö, tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Liikkuva Mikkeli 2030 ohjelman kirjallinen työ kulkee tällä hetkellä suunta-asiakirjan nimellä. Tämän suunta-asiakirjan työstö on jo loppusuoralla mutta ei vielä valmis. Tekstiä ja tietoa puuttuu jonkin verran.Liikuntapalvelut tuo työn kuitenkin jo tässä vaiheessa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Asiakirjaan otetaan evästystä työn loppuun saattamiseksi. 

Suunta-asiakirja on rakennettu hyvin vahvasti vuonna 2020 tehtyjen kuntalaiskyselyiden, seurakyselyiden ja työpajojen ja niistä saadun tiedon pohjalle. Tämän lisäksi työssä on käytetty apuna tutkimustietoa, valtakunnallisia kyselytuloksia sekä kaupungin eri organisaatioiden mutta erityisesti liikuntapalveluiden tietoa liikunnan edistämisestä ja edistämisen tarpeista Mikkelissä.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee Liikkuva Mikkeli 2030 suunta-asiakirjan valmisteluvaiheen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Sivistysjohtaja, liikuntasuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.