Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Esittelijä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin, että Laura Hämäläinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.