Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Drumliinitie 72 -tavaramerkin hallinnoinnin siirtäminen Mikkelin kaupungille/Haukivuoren aluejohtokunnalle

MliDno-2018-2539

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja ehdotti tietokirjatoimittaja *********, että hän drumliiniryhmän puheenjohtajana suorittaa Drumliinitie 72 -tavaramerkin rekisteröinnin omalle nimelleen maksamalla rekisteröintimaksun 225 euroa, että rekisteröinti saadaan mahdollisimman nopeasti tehtyä ja koska ei ollut täyttä varmuutta kaupungin suhtautumisesta asiaan. Samalla sovittiin, että kun merkin rekisteröintiprosessi on valmis ja valitusaika ohi, tavaramerkin hallinnointi siirretään aluejohtokunnalle/Mikkelin kaupungille. Tavaramerkin saanti ja nosto markkinointikeinoksi on merkittävä ja välttämätön drumliinibrandin vahvistamiseksi ja huomioimiseksi. Aluejohtokunta rakennuttaa ko. asiaa koskevat tienvarsitaulut Drumliinitie 72 -tien päihin kohteena Harjun Helmi ja Haukivuori, Asemankylä ja satama. Harjun Helmeen ohjataan päädrumliini-info.

Nyt tavaramerkin siirtäminen on mahdollista. Valitusajat ovat päättyneet.

Puheenjohtaja ehdottaa, että tavaramerkin nro 278673, voimassa 26.8.2030 saakka, hallinnointi- ja käyttöoikeus siirretään Haukivuoren aluejohtokunnalle seuraavasti:

Mikkelin kaupunki ja ********* laativat sopimuksen siirron toteuttamiseksi välittömästi. Sopimukseen kirjataan, että Haukvuoren aluejohtokunnalla on mahdollisuus tavaramerkin käyttöön. Rekisterimaksu suoritetaan samassa yhteydessä *********. Kaupunki maksaa tavaramerkin siirrosta aiheutuvat kustannukset.

Puheenjohtajan ehdotus on toteutettavissa aluejohtokuntatoiminnasta vastaavan kansalaisopiston ja osallisuuden tulosalueen esimiehen tekemällä päätöksellä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Kansalaisopiston rehtori

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.