Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 20.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Liikuntapäällikkö
Avustuspäätökset:
§ 6 Mikkelin Luistelijat ry:n kohdeavustus Crystal Cupin järjestelykuluihin 2024, 13.03.2024
§ 7 Voimisteluseura Sirius ry:n kohdeavustus Lumme Cup voimistelukilpailuiden ja akrobatiavoimistelun luokkakilpailuiden järjestämiskuluihin 2024, 13.03.2024
§ 8 Mikkelin Ampujat ry:n liikuntapaikka-avustus harrastustilan vuokraan ja ylläpitokustannuksiin 2024, 13.03.2024
§ 9 Mikkelin Squash ry:n liikuntapaikka-avustus kenttämaksujen kustannuksiin 2024, 13.03.2024
§ 10 Mikkelin Jousiampujat ry:n liikuntapaikka-avustus sisäradan vuokrakustannuksiin 2024, 13.03.2024
§ 11 Koskentaipaleen kyläyhdistys ry:n liikuntapaikka-avustus kylän latujen hoitokustannuksiin 2024, 13.03.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään,​ että Sari Noponen ja Jenni Tissari saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aluksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.