Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 20.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Talouden seuranta 2/2024, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2024-837

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talouden toteuma helmikuu 2024 esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.