Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 20.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenni Tissari ja Suvi Kähkönen-Valtola.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 25.3.2024 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Suvi Kähkönen-Valtola ja Tanja Hartonen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.