Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 20.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Muut asiat

Kuvaus

Liikuntapäällikkö Tiina Juhola esittelee seniorikortin hintamuutoksen vaikutuksia seniorikorttien käyttäjämäärään ja tuloihin.

Päätös

Liikuntapäällikkö Tiina Juhola esitteli seniorikortin hintamuutoksen vaikutuksia seniorikorttien käyttäjämäärään ja tuloihin. Lisäksi liikuntapäällikkö kertoi käynnissä olevasta kyselystä: Kysely liikuntatoimintaa toteuttaville seuroille ja yhdistyksille - nykytilanteen arviointia ja kehittämistarpeiden kartoitusta.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan huhtikuun kokous pidetään Saimaanportin yhtenäiskoululla.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.