Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 20.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Mikkelin musiikkiopiston hakemus taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän oppilaspaikkojen lisäämiseen

MliDno-2024-1077

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
  • Kari Kropsu, rehtori, kari.kropsu@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin musiikkiopisto on lähestynyt Mikkelin kaupunkia sähköpostilla 11.3.2024. Musiikkiopisto hakee Mikkelin kaupungilta korotusta kumppanuussopimukseen vuodelle 2025. Korotuksella Mikkelin kaupunki saisi lisää taiteen perusopetuksen laajan oppilasmäärän kuntapaikkoja. Musiikkiopiston hakemus liitteenä.

Mikkelin kaupunki ostaa Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:ltä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän oppilaspaikkoja kumppanuussopimuksella. Viime vuosien talouden tasapainotustoimenpiteinä myös kumppanuussopimuksiin on kohdistunut leikkauksia. Vaikka musiikkiopiston kumppanuussopimusta on leikattu, on Mikkelin oppilaspaikkamäärä pysynyt leikkausta edeltäneellä tasolla. Tällä hetkellä kaupunki maksaa avustusta 329 oppilaspaikasta (312 120 euroa), mutta edelleen musiikkiopistossa opiskelee 398 oppilasta Mikkelin oppilaspaikalla (yksi oppilaspaikka on joko yhden oppilaan solistinen paikka tai esimerkiksi soitinvalmennus- tai muskariryhmä).

Musiikkiopisto esittää, että Mikkelin oppilaspaikkamäärä nostetaan vuodesta 2025 alkaen 360 oppilaspaikkaan. Tämänhetkisellä oppilaspaikan hinnalla (á 949 euroa) kumppanuussopimuksen euromäärää tulisi kasvattaa noin 30 000 eurolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee tiedokseen Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n hakemuksen musiikkiopiston taiteen laajan perusopetuksen oppilaspaikkamäärän kasvattamisesta 31 paikalla (kustannusvaikutus noin 30 000 euroa) ja asiaan palataan vuoden 2025 talousarviovalmistelussa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Tanja Hartonen esitti Veikko Elon kannattamana seuraavaa: 

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ei hyväksy Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n hakemusta musiikkiopiston taiteen laajan perusopetuksen oppilaspaikkamäärän kasvattamista 31 paikalla. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi,​ että on tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten,​ että ne,​ jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa ja ne,​ jotka kannattavat Tanja Hartosen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa ääntä (Anu Kokkonen, Jukka Hynninen, Mikko Haverinen, Sari Noponen, Nina Jussi-Pekka, Suvi Kähkönen-Valtola) ja 2 ei ääntä (Veikko Elo, Tanja Hartonen) ja kolme oli poissa (Enrique Tessieri, Marko Huuhilo, Jenni Tissari).

Puheenjohtaja totesi,​ että esittelijän päätösehdotus on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.  

Merkitään, että Tanja Hartonen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Merkitään, että Jenni Tissari sekä kaupunginhallituksen edustaja Jatta Juhola poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Eriävä mielipide

  • Tanja Hartosen eriävä mielipide:

    Jätän eriävän mielipiteen. Perusteluna on, että ei voi 30 000e myöntää, koska ollaan muiltakin karsittu nyt vuosittain kumppanuussopimuksista ja avustuksista reilusti. Asian siirtäminen syksyn 2024 valmisteluun antaa vihreää valoa rahan mahdolliselle myöntämiselle.

Tiedoksi

Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry/rehtori

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.