Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 20.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Liikunta- ja nuorisojohtaja
Avustuspäätökset:
§ 4 Mikkelin Tennisseura ry:n liikuntapaikka-avustushakemus 6 000 € vuodelle 2019, 01.03.2019
§ 5 Mikkelin Squash ry:n liikuntapaikka-avustushakemus 4 000 € vuodelle 2019, 05.03.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.