Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 20.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Vanhusneuvoston toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2019-670

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi
  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto on Mikkelin kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläis-, vanhustyö- ja veteraanijärjestöjen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on

  • seurata kaupungin päätöksentekoa vanhusten näkökulmasta sekä edesauttaa vanhusten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon
  • pyrkiä edistämään vanhusten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten esimerkiksi asumisessa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa
  • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.

 

Vanhusneuvosto on tavoitteidensa toteuttamiseksi ollut vaikuttamassa kaupungin ja Essoten päätöksentekoon antamalla lausuntoja ja kannanottoja sekä tekemällä aloitteita ikäihmisiin liittyvissä asioissa. On otettu kantaa  muun muassa palveluiden laadun turvaamiseen, kaupunkiympäristön ja rakentamisen suunnitteluun liittyen. Vanhusneuvoston toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma liitteenä.

Vanhusneuvoston jäsen Tapani Lyyra esittelee hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle vuoden 2018 toimintakertomuksen ja vuoden 2019 toimintasuunnitelman.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.