Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 20.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Vanhuksille ja vammaisille osoitettujen perintövarojen käytön periaatteet

MliDno-2018-1551

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki haki ja sai valtiolta perintöä perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesästä. Kulujen jälkeen perinnön arvo on noin 100 000 euroa. Perintö on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on haettu. Kaupunki haki perintöä käytettäväksi ikäihmisten ja vammaisten hyvinvoinnin tukemiseen. Kaupungin tekemä hakemus perustui osallistavan budjetoinnin ideaan. Perintöä haettiin ikäihmisten ja vammaisten käyttöön, mutta tarkka käyttökohde jätettiin nimeämättä, vaan todettiin, että varojen käytöstä päätetään osallistuvan budjetoinnin keinoin. Tästä syystä perintövaroja varten on tarpeen luoda periaatteet. Periaatteet on tehty yhdessä vammais- ja vanhusneuvostojen kanssa. Ne on käsitelty vammaisneuvostossa 28.8.2018 ja vanhusneuvostossa 29.8.2018.

Esitys ikäihmisille ja vammaisille osoitettujen perintövarojen käytön periaatteiksi

  • Varat käytetään osissa. Vuosittainen enimmäismäärä on 30 000 euroa. Perustellusta syystä summa voi olla suurempi.
  • Vammais ja vanhusneuvostot keräävät esityksiä varojen käytöstä. Vuosisuunnitelman tekemiseen tulee osallistaa kohderyhmiä mahdollisimman laajasti erilaisilla menetelmillä. Vuosisuunnitelman ja varojen käytön hyväksyy hallintosäännön mukaan kaupunginjohtaja. Vuosisuunnitelma tehdään samanaikaisesti kaupungin talousarvion kanssa. Mikäli vuosisuunnitelman ulkopuolelta tulee esityksiä varojen käytöstä, kaupunginjohtaja päättää niistä erikseen.
  • Käyttösuunnitelman tulee vastata valtionkanslian päätöstä.
  • Varojen käytöstä annetaan selvitys vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.
  • Varojen käytön kohdetta ei rajata kustannuslajeittain tarkemmin, vaan sitä voidaan käyttää niin palkkamenoihin, palvelujen ostoihin, aineitten, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin sekä muihin menoihin.
  • Hankinnoissa noudatetaan voimassa olevia hankintalakia ja kaupungin hankintasääntöä.
  • Hallinnollisesti varojen käytöstä vastaa elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja. Laskut hyväksyy elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja. Asiatarkastajina toimivat samat henkilöt kuin muiden elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen laskujen osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää hyväksyä ikäihmisille ja vammaisille osoitettujen perintövarojen käytön periaatteet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.