Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 20.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Selvitys Lumme-kirjastojen yhteistyön kehittämisestä (lisäpykälä)

MliDno-2019-447

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Yhtenä osana palvelusuunnitelmaa on pohdittu seudullisia ja maakunnallisia palveluja. Mikkelin seutukirjasto on toiminut seudullisesti jo vuodesta 2000. Kaupunki myy kirjastopalvelua tällä hetkellä kolmelle naapurikunnalleen.

Mikkelin seutukirjasto on mukana Lumme-kirjastokimpassa, jossa kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä, e-aineistokokoelma ja yhteinen aineistokuljetus. Yhteistyö on ollut hedelmällistä ja kaikkia hyödyttävää. Esimerkiksi e-aineistolisenssejä voidaan ostaa suurempia määriä, mikä laskee yhden lisenssin hintaa. Koska lisenssit ovat yhteiskäytössä, kimpalla on mahdollisuus hankkia e-aineistoa kattavammin kuin yksittäisellä kirjastolla.

Lumme-kirjastojen ohjausryhmä on keskustellut yhteistyön kehittämisestä, ja keväällä 2019 on tarkoitus selvittää, miten Lumme-yhteistyötä on mahdollisuus tiivistää niin, että palvelun laatua voidaan pitää yllä ja samalla löytää uusia kustannustehokkaita toimintatapoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee tiedokseen tilannekatsauksen Lumme-yhteistyön kehittämisestä.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lumme-kirjastokimppa on muodostettu vuonna 2015. Yhteistyötä on tehty kirjastojärjestelmän ja kokoelmatyön tiimoilta. Lumme-kirjastoilla on yhteinen e-kirjakokoelma ja aineistologistiikka. Yhteistyö on ollut hedelmällistä ja kaikkia hyödyttävää. Esimerkiksi e-aineistolisenssejä voidaan ostaa suurempia määriä, mikä laskee yhden lisenssin hintaa. Koska lisenssit ovat yhteiskäytössä, kimpalla on mahdollisuus hankkia e-aineistoa kattavammin kuin yksittäisellä kirjastolla.

Lumme-kirjastojen ohjausryhmässä on esitetty ajatuksia yhteistyön tiivistämiseksi, ja ohjausryhmä on päättänyt selvittää yhteistyön tiivistämisestä mahdollisesti saatavia hyötyjä. Selvitettäviä asioita ovat muun muassa hallinnon ja esimiestyön yhdistäminen, viestinnän ja verkkotyön työn yhdistäminen sekä sisältötyön järjestäminen.

Ohjausryhmä on päättänyt, että selvitettävässä mallissa on määritellään resursoinnin alarajat erikseen valittaville kohteille. Tällä tavalla estetään vapaamatkustaja-ilmiön syntyminen. Mallissa halutaan kuitenkin kunnioittaa kuntien itsemääräämisoikeutta, minkä vuoksi malliin halutaan mahdollisuus kunnille määritellä palvelutasonsa alaraja huomioiden. Kuntien on siis mahdollista resursoida kirjastopalvelut sellaisiksi, kun katsovat tarpeelliseksi. Resursoinnin ylärajaa ei määritellä tai palveluvalikoiman laajentamista ei suljeta pois. Kuntakohtaiset kustannukset perustuvat palvelutasoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää valtuuttaa Lumme-kirjastojen ohjausryhmän selvittämään seutuyhteistyön tiivistämistä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.