Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 20.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jari Sihvonen ja Juhani Sihvonen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 22.3.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen sosiaaliohjaaja Tanja Lillman kertoi Ohjaamo Olkkarin toiminnasta ja esitteli uusia tiloja, ja poistui esittelyn jälkeen kokouksesta. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.