Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kulttuuri- ja museojohtaja
Hankintapäätökset:
§ 1 Kuvataiteilija Jani Leinosen teoksen hankinta Mikkelin taidemuseolle, hintaan
     12 250,00 €, 11.02.2020

Liikuntapaikkapäällikkö
§ 1 Latukoneen lisälaitteiden hankinta Kessu Oy:ltä hintaan 19 250 €, 06.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.