Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Muut asiat

Päätös

Merkitään, että käytiin keskustelu koulujen liikuntasalien tulevista käyttömaksujen hinnoista.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.