Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Maksym Filatovin oikaisuvaatimus palvelussuhteen purkamisesta koeajalla

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24