Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Irtaimen investointimääräraha 2020/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2020-214

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut talousarviossa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiselle toiminnalle irtaimen investointimäärärahaa vuodelle 2020 175 000 euroa. Määräraha jakaantuu tulosalueille seuraavasti:

  • elinikäinen oppiminen ja osallisuus: Sotkun katsomorakenteen uusiminen
    25 000 euroa, kirjaston hakeutuvat palvelut 20 000 euroa ja omatoimivarustus 15 000 euroa
  • liikunta- ja nuorisopalvelut: liikuntapalvelujen koneet ja kalusto sekä  nuorisotilojen kalusteet yhteensä 115 000 euroa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää irtaimen investointimäärärahan
175 000 euroa jaon tulosalueille edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Elinikäinen oppiminen ja osallisuus/Laitsaari, liikunta- ja nuorisopalvelut/Sinioja, taide, kulttuuri ja tapahtumat/Karttunen, talouspalvelut/Hurmalainen

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.