Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Eron myöntäminen Liisa Pulliaiselle lautakunnan edustajan tehtävästä Haukivuoren aluejohtokunnassa ja uuden edustajan valitseminen

MliDno-2017-1417

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee tiedoksi, että lautakunnassa kaupunginhallituksen edustajana jatkaa entinen edustaja Pekka Pöyry kaudella 2019 - 2021.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan nimeää edustajan ja mahdollisen varaedustajan Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja
Suomenniemen aluejohtokuntiin kaudelle 2019 - 2021.

Päätös

Merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen edustaja.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti nimetä:
-​ Anttolan aluejohtokuntaan Erja Haukijärven
-​ Haukivuoren aluejohtokuntaan Liisa Pulliaisen
-​ Mikkelin Pitäjän aluejohtokuntaan Aleksi Niemisen
-​ Ristiinan aluejohtokuntaan Hannu Toivosen ja
-​ Suomenniemen aluejohtokuntaan Nina Jussi-​Pekan.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Liisa Pulliainen on jättänyt 8.1.2020 päivätyn eroanomuksen:

Pyydän eroa Hyvinvoinnin- ja osallisuuslautakunnan edustajan tehtävästä Haukivuoren aluejohtokunnassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta myöntää eron Liisa Pulliaiselle lautakunnan edustajan tehtävästä Haukivuoren aluejohtokunnassa 1.3.2020 alkaen.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan nimeää edustajan ja mahdollisen varaedustajan Haukivuoren aluejohtokuntaan kaudelle 2020 -​ 2021.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta myönsi eron Liisa Pulliaiselle lautakunnan edustajan tehtävästä Haukivuoren aluejohtokunnassa 1.3.2020 alkaen.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimesi aluejohtokuntaan lautakunnan edustaksi Jari Sihvosen.

Tiedoksi

Pulliainen, edustaja, varaedustaja ja Haukivuoren aluejohtokunta

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.