Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Aluejohtokuntien strategiset hankkeet vuonna 2020 (lisäpykälä)

MliDno-2019-1541

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin aluejohtokunnat ovat valmistelleet strategisia hankkeita vuodelle 2020 omissa kokouksissaan ja aluejohtokuntien puheenjohtajien yhteisessä kokouksessa. Puheenjohtajien kokous on valinnut lautakunnalle esitettävät hankkeet. Vuodelle 2020 aluejohtokuntien strategisiin hankkeisiin on budjetoitu 75 000 euroa. Nyt esitettyjen hankkeiden kokonaissumma on 73 500 euroa.

Aluejohtokuntien esitykset hankkeiksi liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää hyväksyä aluejohtokuntien vuoden 2020 straegiset hankkeen liitteen mukaisina.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aluejohtokunnat, aluekoordinaattori

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.