Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kansalaisopiston rehtori
Hankintapäätökset:
§ 3 Yhteistyösopimus Etelä-Savon Liikunnan kanssa 2021, 08.12.2020

Kirjastopäällikkö
Muut päätökset:
§ 3 Mikkelin seutukirjaston aukioloajat 1.1. - 31.5.2021 ja liikkuvien kirjastopalveluiden kevätkauden 2021 aikataulu, 09.12.2020

Museojohtaja
§ 1 Mikkelin kaupungin museokohteiden avoinnapito 2021, 09.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.