Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kokousajat 1.1. - 31.8.2021/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2017-2499

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistysjohtaja on laatinut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajaksi 1.1. - 31.8.2021.

Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa, pandemiatilanteen jatkuessa varataan mahdollisuus pitää kokoukset Teams-kokouksina. Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita. Kokouspaikkaan ja aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.

Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta on hyvä ilmoittaa myös listatiimille ja kokouksen sihteerille.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina muut viranhaltijat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että kokoukset ajalla 1.1. - 31.8.2021 pidetään keskiviikkoisin seuraavasti: 20.1. (päätetty aiemmin), 24.2., 17.3., 21.4., 26.5., 16.6. ja 25.8.2021.

Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti, että kokouspaikkaan ja aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.

Tiedoksi

Listatiimi, vahtimestarit, aluejohtokunnat

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.