Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reijo Hämäläinen ja Heino Lipsanen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 18.12.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Hämäläinen ja Jari Sihvonen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.