Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Muut asiat

Kuvaus

Saimaa ilmiön vetäjät, projektipäällikkö Sari Kaasinen ja Mikkelin aluekoordinaattori Anu-Anette Varho, esittelevät hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle Saimaa Ilmiö kulttuuripääkaupunkihanketta. Missä mennään nyt ja minkälaisella aikataululla asia etenee ja mitä kaikkea ollaan tekemässä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin,

Merkitään, että projektipäällikkö Sari Kaasinen ja Mikkelin aluekoordinaattori Anu-Anette Varho esittelivät asiaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle ja he poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että Heino Lipsanen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.