Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Liikuntapalveluiden tunnustuspalkinnot, vuoden liikuntateko ja vuoden liikuttaja 2020

Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki (621/1999) 6.1 § 8 kohta