Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteiden päivittäminen 1.1.2021

MliDno-2020-2441

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistystoimen organisaatio on muuttunut kesällä 2020 muun muassa niin, että nuoriso- ja liikuntapalveluista on kummastakin muodostettu oma tulosalueensa. Organisaatiomuutoksen yhteydessä ei päivitetty hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteita vastaamaan uutta organisaatiota, mutta päivitys on syytä tehdä nyt, kun uusi talousvuosi on alkamassa.

Liitteenä oleviin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteisiin on koottu kaikki lautakunnan alaiset yhdistyksille ja seuroille tarkoitetut avustusmuodot. Aluejohtokuntien avustukset ja strategiset hankkeet ovat vielä mukana periaatteissa, koska aluejohtokunnat siirtyvät kaupunkiympäristölautakunnan alaisuuteen kuntavaalien jälkeen kesäkuun 2021 alussa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy oheiset päivitetyt avustusperiaatteet. Periaatteet tulevat voimaan 1.1.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lautakunnan alaiset tulosalueet

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.