Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kulttuuripäällikkö
Avustuspäätökset:
§ 26 Tanssikoulu La Carmencitan kannatusyhdistys ry:n kohdeavustus 3500€, 10.11.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Veikko Elo saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.