Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Enrique Tessieri ja Suvi Kähkönen-Valtola.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 21.11.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.