Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Muut asiat

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti pyytää katsauksen kaupungin uimahallien tilanteesta pidettäväksi joulukuun tai tammikuun kokouksessa. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.