Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Laura Hämäläinen ja Reijo Hämäläinen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 18.10.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.