Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Anttolan aluejohtokunnan esitys asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle Muuntajantien kunnon kohentamisesta

MliDno-2019-1779

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta on ottanut esille, että Anttolan Muuntajantiellä on korkeita kaivonkansia, jotka ovat turvallisuusriski tien käyttäjille. Lisäksi kaivonkannet tekevät talvikunnossapidosta hankalan. Anttolan aluejohtokunta esittää kaupungininsinöörille, että Muuntajantie kunnostetaan kiireellisesti.

Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä (hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja valvominen (hallintosääntö 29 §).

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toteaa, että Anttolan aluejohtokunnan esitys Muuntajantien kunnostamisesta on tarpeellinen turvallisuuden vuoksi, ja se tulisi huomioida korjaussuunnitelmassa määrärahojen puitteissa.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa lausuntonaan yllä olevan ja esittää, että asumisen ja toimintaympäristön palvelualue huomioi Anttolan aluejohtokunnan tekemän esityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä ja Maini Väisänen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.