Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Anttolan aluejohtokunnan esitys Mikkelin kaupungin viestinnälle markkinoinnin yhdenmukaistamisesta liitoskuntien ja keskusta-alueiden välillä

MliDno-2019-1255

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta on nostanut esille entisten liitoskuntien markkinoinnin osana kaupungin markkinointia. Sen mukaan alueita pitäisi markkinoida tasavertaisesti kaikissa kaupungin markkinointimateriaaleissa sekä messuilla, joihin osallistutaan. Aluejohtokunta toivoo kaupungin huolehtivan, että entisten liitoskuntien palvelut ja toiminnat päivitetään kaupungin www-sivuille.

Anttolan aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupungin viestinnälle sekä Mikkelin Matkailulle, että entisiä liitoskuntia markkinoidaan tasavertaisesti markkinointimateriaaleissa sekä messuilla. Esitetään myös, että aluejohtokunnilta kysyttäisiin markkinointimateriaalia laadittaessa, että mitä alueista haluttaisiin nostaa esille. Markkinointimateriaalien vedokset näytettäisiin aluejohtokunnille hyvissä ajoin. Myös kaupungin www-sivuille on kaupungin huolehdittava kaikki tiedot ajankohtaiseksi.

Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä (hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja valvominen (hallintosääntö 29 §).

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toteaa, että Anttolan aluejohtokunnan esitys markkinoinnista on hyvä ja kannatettava, koska se säästää resursseja sekä mahdollistaa brändin mukaisen markkinoinnin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa lausuntonaan yllä olevan ja esittää, että Mikkelin kaupungin viestintä ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy huomioivat Anttolan aluejohtokunnan tekemän aloitteen toiminnassaan.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa lausuntonaan yllä olevan ja esittää, että Mikkelin kaupungin viestintä ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy huomioivat Anttolan aluejohtokunnan tekemän aloitteen toiminnassaan.

Tiedoksi

Kaupungin viestintä, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.