Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Aluejohtokuntien strategiset kehittämishankkeet 2019/käyttötarkoituksen muuttaminen Ristiina

MliDno-2018-641

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan aluejohtokunnan yhtenä strategisena hankkeena vuonna 2019 on skeittiparkin rakentaminen. Suunnittelua on teetetty Suomen Rullalautailuliitolla. Suunnitelman toteutuskustannukset ovat noin 20 000 €.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on päättänyt aluejohtokuntien strategisista hankkeista 21.11.2018 § 116 ja 20.3.2018 § 43. Ristiinan aluejohtokunnalle myönnettiin 10 000 € käytettäväksi skeittiparkkiin, 10 000 € käytettäväksi kuntoilulaitteisiin ja 10 000 € kuntoportaisiin. Kuntoilulaitteiden toteutuneet kustannukset ovat 4 000 € ja kuntoportaiden 6 000 €.

Ristiinan aluejohtokunta esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, että kuntoilulaitteiden ja kuntoportaiden hankinnasta yli jääneet varat 10 000 € voidaan käyttää skeittiparkkiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että kuntoilulaitteiden ja kuntoportaiden hankinnasta yli jääneet varat 10 000 € voidaan käyttää skeittiparkkiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ristiinan aluejohtokunta/aluekoordinaattori

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.