Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Liikuntapäällikkö
Avustuspäätökset:
§ 13 Mikkelin Melojat ry:n liikuntapaikka-avustus Melapirtin uuden ilmalämpöpumpun hankintaan, 09.06.2022
Hankintapäätökset:
§ 4 Ulkokuntosalilaitteiden hankinta 2022, 09.06.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.