Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kokousajat 1.8.2022 - 31.1.2023 / hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2022-2749

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistysjohtaja on laatinut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajaksi 1.8.2022 - 31.1.2023.

Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa, lisäksi varataan mahdollisuus pitää kokoukset Teams-kokouksina. Kokoukset alkavat kello 17.00, jollei muuta sovita. Kokouspaikkaan ja aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.

Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta on hyvä ilmoittaa myös listatiimille ja kokouksen sihteerille.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina muut viranhaltijat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että kokoukset ajalla 1.8.2022 - 31.1.2023 pidetään keskiviikkoisin seuraavasti: 24.8. (päätetty aiemmin), 21.9., 19.10., 16.11., 14.12.2022 ja 25.1.2023.

Kokoukset alkavat kello 17.00, jollei muuta sovita.

Päätös

Hyväksyttiin.
 

Tiedoksi

Listatiimi, vahtimestarit

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.