Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Muut asiat

Päätös

Kulttuuripäällikkö Susanna Latvala esitteli hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisun Kulttuurin aika on nyt ja aina.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.