Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmän toimintakertomus 2021 ja toimintasuunnitelma 2022

MliDno-2022-2958

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki toimeenpanee ja edistää "Kävelystä ja pyöräilystä potkua Mikkelin kulmille"-suunnitelman toimenpiteitä monitioimijaisella kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmällä (Käpy). Työryhmässä on edustajat kaikilta kaupungin toimialueita ja keskeisten sidosryhmien edustajat sekä asiantuntija pyöräilykuntien verkostosta. Mikkeli on liittynyt 2021 pyöräilykuntien verkostoon, josta saadaan lisätukea kaupungin kävelyn ja pyöräilynedistämistoimiin.

Kävelyn ja pyöräilynedistämisryhmä on käsitellyt vuoden mittaan mm. infra-asioita, kevyen liikenteen väylien kuntoa, runkolukittavia pyörätelineiden hankintaa, liikenneturvallisuusteemoja, liikennekäyttäytymiskyselyn tuloksia, esteettömyyssuunnitelmaa, esteettömän suojatien tyyppisuunnitelmaa, pyörämatkailua, kaupunkipyöriä, riksapyöräilyä, yhteisiä pyöräilytapahtumia, valtionavustuksia mm. liikkumisen ohjaukseen sekä pyörävaaleja, jossa nostettu esille mm. turvalliset pyöräreitit.

Kävelyn ja pyöräilynedistämisryhmä on ottanut kantaa ilmasto-ohjelman, Liikkuva Mikkeli 2030 –ohjelman valmisteluun sekä Vanhan valtatien (Kuopiontie) pyöräilyolosuhteiden parantamiseen, Norolan Nuorisoseura ry:n kuntalaisaloitteen valmisteluun.

Vuoden mittaan kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyviä teemoja pidetään esillä, niistä kampanjoidaan ja osallistutaan tapahtumiin ja teemaviikkoihin, kuten Pyöräilyviikko ja Liikkujan viikko.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään,​ että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selosti asiaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.